AB Bruksbalken

  • Booth: B04:22

Description

Planerar du att bygga ett nytt stall ? Bruksbalken hjälper Dig med planering, ritningar, komplett materielleverans, underlag till bygglov och förprövning till Länsstyrelse samt med byggsupport tills byggnaden är färdig. Bruksbalken är en materialleverantör med lång erfarenhet av material, funktion och konstruktion. Våra produkter är häststallar, hallar och stallinredningar. Bruksbalken levererade sina första stall i början av 90 talet och det finns en lång erfarenhet av trä och dess egenskaper i företaget. Våra stallar är konstruerade efter gällande regler hos Jordbruksverket, kontakter med SLU och handläggare på Länsstyrelserna samt erfarenheter från våra dryga 300 leveranser. Hela produktionskedjan är kvalitésäkrad från egen konstruktionsavdelning till egen tillverkning av alla komponenter i trä och stål. Vår expertis är priseffektiva byggnader som inte tummar på kvalitet, funktion och design. Vid leverans skickar vi med utförliga beskrivningar med ritningar till såväl proffs som amatörbyggare. Montageledare för bästa effektiv uppstart erbjuds.

Bilder och inspiration på hemsidan, Facebook och Instagram Bruksbalken Värnamo

Products

Everything for the horse farm

Stable interior Stables